Skip to content

מרכז הפלסטיקה והגומי לישראל בע"מ

מרכז הפלסטיקה והגומי לישראל
מרכז הפלסטיקה והגומי לישראל בע"מ הינו מכון מחקר המבצע הנדסת פולימרית של פלסטיקה וגומי לתעשיות שונות. מרכז הפלסטיקה מבצעים אפיון ותכנון מוצרי פלסטיקה על פי הצורך המדרש. מרכז הפלסטקה הינו מכון מחקר עצמאי בלתי תלוי הקיים כ-25 שנים ומעניק את שירותיו למבחר תעשיות מהתחומים: רפואה, אלקטרוניקה, תעופה, כימיה ועוד.
 
 
 
התהליך הפולימרי פלסטי
 

 

פרטי יצירת קשר עם מכון המחקר:

  • סניף חיפה: טכניון חיפה
    טלפון: 04-8225174
    פקס: 04-8320157
  • סניף תל אביב: מכללת שנקר, בניין מיטשל.
    טלפון: 03-6130111
    פקס: 03-6130019

קבלת מידע נוסף על תהליך הפולמריזציה: http://www.isplrc.co.il/hebrew
 

sfy39587p00